EditShare

På Danmon är vi experter på att ge råd, implementera och stödja de många viktiga mediehanteringsverktygen som Editshare erbjuder. Verktyg som kan hjälpa till att effektivisera hanteringen av video- och medieinnehåll i företag och organisationer. Editshare är ett av få men välrenommerade mjukvaruföretag som erbjuder helhetslösningar inom delad lagring, hantering och säkerhetskopiering av media och videofiler.
Om du behöver en professionell delad lagringslösning som effektiviserar ditt dagliga arbete med media- och innehållsproduktion är Editshare det självklara valet, som vi kan hjälpa dig att komma igång med.

Delad medielagring för TV- och medieindustrin

Editshares avancerade delade lagring hjälper medieföretag att optimera och skapa ett effektivt arbetsflöde i produktions- och redigeringsprocessen. Deras delade lagringslösningar är utformade för att specifikt stödja samarbetsarbetsflöden genom att låta flera användare komma åt och redigera samma mediefiler samtidigt.
Den här lösningen används vanligtvis i produktionsstudior, efterproduktion och andra uppgifter som kräver professionell lagring och delning av stora mediefiler. Editshare optimerar därmed hela mediehanteringsprocessen från produktionsfasen till den slutliga redigeringen.
EditShare Storage är med andra ord ett viktigt och värdeskapande verktyg för alla medieföretag som vill optimera arbetsprocesser och samarbete i produktionsfasen.

EditShares delade lagringsserver kan också användas för att lagra och hantera alla typer av mediefiler, såsom ljudfiler, bilder och videor – med andra ord finns det oanade möjligheter till flexibilitet i det dagliga arbetet.

Maximal flexibilitet och samarbete med EditShare FLOW

EditShare FLOW är en MAM-plattform (Media Asset Management) som är utformad för att hantera miljontals media- och icke-medieelement över flera lagringslager. Oavsett om du är redaktör, producent eller webbansvarig gör FLOW:s unika arbetsflödesfunktionalitet det möjligt för kollegor och medarbetare runt om i världen att kommunicera och samarbeta utan problem med en omfattande uppsättning verktyg för varje anställd. FLOW kan installeras på din egen hårdvara, vilket möjliggör skalning om behov uppstår – från två användare upp till hundratals medlemmar.
EditShare FLOW skannar och indexerar dina lagringsenheter och ger en enda enhetlig vy över allt ditt innehåll oavsett var det faktiskt lagras – online, offline eller i "molnet", vilket gör det enklare än någonsin att hantera flera lagringspooler.

Har du frågor om Editshare FLOW eller fördelarna med en delad lagringsserver?

Om du har några frågor om fördelarna med den delade lagringsservern eller EditShare FLOW är du naturligtvis mer än välkommen att kontakta oss på den här sidan. Då ger vi dig råd efter bästa förmåga och fördjupar dig i de många fördelarna du kan få med EditShares effektiva mediehanteringsverktyg.
Du är också mer än välkommen att läsa mer om våra helhetslösningar inom broadcastutrustning, så att du kan sätta ihop exakt den lösning som bäst passar dina behov. Oavsett vilken hårdvara eller mjukvara du behöver för att förverkliga dina sändningsvisioner kan vi uppfylla det här på Danmon.

Professionell rådgivning och problemlösning

När du söker råd hos oss garanterar vi att vi levererar professionell rådgivning med fokus på dina behov. Vi lyssnar på dina behov och skräddarsyr tillsammans med dig den lösning med sändningsutrustning som passar dig och din produktion bäst.
Låt oss använda vår mångåriga erfarenhet och kompetens för att ge dig råd så att din produktion fungerar optimalt - kontakta oss på info@danmon.se eller på +46-8 544 76 440 för att höra mer

Slide 1

Vi kan hjälpa ditt företag

På Danmon är vi redo att hjälpa ditt företag med rätt lösning. Tveka inte att höra av dig, vårt dedikerade team av tekniker har den kunskap och erfarenhet som krävs för att leverera pålitliga och innovativa lösningar som uppfyller de högsta standarderna för kvalitet och säkerhet

    Scroll to top