EVS Cerebrum 2.0 – Mer kraft och kontroll

EVS Cerebrum

Cerebrum 2.0 med fler funktioner i den största uppdateringen sedan introduktionen samt enklare att hantera systemet.

- IP-förberedd

- Enklare och snabbare att använda systemet

- Över 50 nya funktioner

- Över 160 protokoll

Flera nöjda kunder som nyttjat fördelarna av Cerebrum. Bland dessa kan nämnas ITV, NEP, Redbee med flera.

Axon erbjuder marknaden ett övervakningssystem för hela signalkedjan för verksamheter inom broadcasting. Axons systemet integreras med kundens existerande tekniska infrastruktur och ger tekniker och systemingenjörer en tydlig och klar bild av hur tjänsterna mår i realtid. Cerebrum nyttjas av kunderna som ett "Dashboard", vilket ger användaren full översikt av sina system.

Cerebrum är framtaget för att vara ett robust och tillförlitligt system samt är avsett att användas för övervakning av affärskritiska tjänster – för både den stora och mindre organisationen.

Funktionaliteten av systemet är skalbart och är utformat utifrån en databasstruktur som möjliggör hög prestanda i varje situation. Systemet passar både för den mindre verksamheten samt även för mer komplexa arbetsflöden i större organisationer.

Cerebrum ger följande fördelar:

- 100% kompatibel med Din infrastruktur

- 100% anpassning till Ditt arbetsflöde

- Bygget på en databas med snabb åtkomst av data

- Låga driftkostnader

Scroll to top